Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga Meniu

Vykdomos programos

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės laipteliai“, patvirtintą Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktoriaus 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.V1-24 "Vaikystės laipteliai"

 

    

Ikimokyklinio ugdymo tikslas-padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.

 

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Bendrąją  priešmokyklinio ugdymo programą,  patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779.

 

Priešmokyklinio ugdymo tikslas-atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Priešmokyklinio ugdymo programa.

 

Priešmokyklinio ugdymo programą įgyvendinti padeda:

·  priešmokyklinio ugdymosi priemonių komplektas „OPA PA“;

·  „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“. Programa.;

·  socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“ http://www.vaikolabui.lt.

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tikslus įgyvendinti padeda:

·  Prievartos ir smurto prieš vaikus, krizinių situacijų valdymo prevencijos programa,

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/patyciu-ir-smurto-prevencija.Informacija atnaujinta 2023-10-23