Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga Meniu

Specialusis ugdymas

•   Specialiųjų poreikių vaikas-tai vaikas, kuris dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų gali ribotai dalyvauti ugdyme ir visuomenės gyvenime. Ugdymosi sunkumų gali kilti dėl sutrikusio intelekto, klausos, regos, fizinių, emocijų ir elgesio, specifinių pažinimo ar kitų vaiko raidos sutrikimų.

•   Specialiojo ugdymo tikslas-užtikrinti ugdymo turinio individualizavimą pagal vaiko poreikius, parenkant ugdymo formas, būdus ir metodus. Pedagogai ugdymo(si) veikloje diferencijuoja ir individualizuoja užduotis, atsižvelgdami į vaiko poreikius ir realius gebėjimus.

•   Vaiko specialieji ugdymosi poreikiai vertinami pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu požiūriu bei skirstomi į 4 grupes: nedideli, vidutiniai, dideli ir labai didelis.

•   Lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“  integruotai ugdomi vaikai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Jiems kvalifikuotą pagalbą teikia logopedė Kristina Stonytė-Bidvienė ir socialinė pedagogė Rasa Stasytienė.

•   Lopšelyje-darželyje veika Vaiko gerovės komisija, kuri rūpinasi, kad vaikams būtų užtikrinamos saugios ugdymo(si) sąlygos, analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių atvejus, teikia informaciją apie švietimo pagalbą specialiųjų poreikių turintiems vaikams bei atlieka šių vaikų pirminį vertinimą.

 

 Informacija atnaujinta 2023-10-23