Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga Meniu

Projektinė veikla

Vykdyti projektai:

 

 

SVEIKATA VISUS METUS

Sveikata – brangiausias turtas, unikali vertybė, gamtos dovanota žmogui. Sveikas vaikas – tai aktyvus, linksmas, geranoriškai nusiteikęs. Vienas iš prioritetinių mūsų darželio tikslų –  sveikatos stiprinimas, skatinant fizinį aktyvumą, puoselėjant sveikos mitybos ir gyvensenos principus.

Šiemet įstaiga įsijungė į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamą respublikinį projektą „Sveikata visus metus 2021“, kurio tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Vykdymo komandoje dalyvauja ne tik pedagogai, vaikai, bet ir sveikatos specialistas, virtuvės darbuotojai, auklėtojų padėjėjai.

Nesvarbu, kad lauke tikra žiema, projekto vykdytojai vasario 5 d. lauke organizavo sportinę pramogą, vaikai: lenktyniavo estafetėse, sniego „lietaus“, taikinių, gražiausio „Sniego angelo“, čiuožimo ir ridenimosi nuo kalniuko varžybose.

Sėkmingas startas kviečia laukti kitų sveikatinimo renginių.
 

 

 

SVEIKAS VAIKAS – LAIMINGI VISI

Projekto tikslas 

Bendromis pedagogų, šeimos, medikų  pastangomis stiprinti vaikų sveikatą, gilinti žinias bei praktinius įgūdžius, kurti integruotą ir vieningą sveikatos stiprinimo ugdymo sistemą, formuojant teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną.

Projekto uždaviniai:

 • Įvairiais metodais ir būdais formuoti vaikų ir jų tėvų sveikos gyvensenos nuostatas.
 • Paruošti metodinę priemonę „Vaikų burna jų pačių akimis“.
 • Organizuoti temines sveikatos savaites, akcijas, sveikatingumo popietes, pažintines ekskursijas.

Projekto komanda ir partneriai:

Žydronė Aleničevienė,
Juzefa Adamonienė,
Daiva Bačiulienė,
Rasa Stasytienė,
Nėlia Damanskienė,
Danutė Zabėlienė.

Roma Jovaišaitė, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Šilutės skyriaus vedėja,

Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės
sveikatos biuras.

Akcija “Diena be automobilio” 

Judriosios savaitės renginys seniūnijoje

 

Teminė sveikatos savaitė grupėse „Švarūs dantys – sveiki dantys“

 

Meninės dirbtuvėlės „Vitaminų medis”

Pažintinė ekskursija į odontologo kabinetą

Vaikų konferencija „Ką reikia daryti, kad būčiau sveikas?“

10 grupės pranešimas  „Bakterijos ir mikrobai“     

   11 grupės pranešimas   “Sveiki dantys, graži šypsena”

8 grupės pranešimas “Oro tarša”

Projekto rezultatai:

·      Pasirinktos projekto įgyvendinimo formosvaikams buvo priimtinos ir įdomios, skatino vaikus veikti, ieškoti analizuoti.

·      Projekto metu vaikai įgijo ir patobulino žinias apie dantukus, jų svarbą ir priežiūrą, sumažėjo vaikų baimė, lankantis pas odontologą.

·      plačiau susipažino su sveikos gyvensenos ugdymo ypatumais lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“, įgijo naujos patirties, vedė vaikus pas burnos higienistą.

·      Įsigyta naujų ugdymo priemonių, žaidimų.

·      Sukurtos priemonės  

„KURIAME PASAKĄ“

Tikslas: sudaryti sąlygas atsiskleisti bendruomenės narių kūrybiniams gebėjimams, išradingumui, fantazijai.

Uždaviniai:

1.    Surengti vaidybai skirtų priemonių parodą „Kuriame pasaką”.

2.    Organizuoti teatro savaitę „Iš pasakų skrynios” bei menų savaitę.

3.    Pasidalinti gerąja patirtimi organizuojant „Menines dirbtuves”.

4.    Suruošti senelių ir močiučių šventinę popietę „Jei laikas grąžintų metus”.

5.    Organizuoti Meno mokyklų ugdytinių saviraiškos renginius.

6.    Užtikrinti projektinės veikos sklaidą.
 

Projekto komanda:

Ramunė Šmitienė, Jovita Kmitienė, Danutė Zabėlienė, Lina Bendikienė, Reda Jakienė.

 

Teatro savaitė „Iš pasakų skrynios“

Paroda „Kuriame pasaką“

 

„Meninės dirbtuvės”

Menų savaitė

Adventinių vainikų paroda

Spektaklis „Laimingieji broliai“

Veiklos rezultatai:

•    Aktyvus vaikų, tėvų, įstaigos darbuotojų dalyvavimas projekto veikloje sukūrė motyvuojančią, kūrybišką meninę aplinką.
•    Sutvirtėjo šeimos ir ikimokyklinės įstaigos partnerystė – darbas komandoje, bendras sprendimų dėl meninės krypties puoselėjimo.
•    Sukurtas jaukus, kupinas džiugių emocijų įstaigos mikroklimatas.
•    Sėkminga projekto  „Kuriame pasaką” sklaida:
     •    teatro lėlių paroda įstaigoje,
     •    teatro lėlių paroda Šilutės ŠPT,
     •    straipsnis rajoniniame laikraštyje  „Šilokarčema”,
     •    straipsnis internetiniame puslapyje  „Šilutės naujienos”.

“VASARA BE RŪPESČIŲ“
2014-2020

     Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro skelbtame inovatyvių ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių atrankos konkurse ir pateko tarp 32 švietimo įstaigų, gavusių finansavimą savo modelio įgyvendinimui. Modelis „Vasara be rūpesčių“ – vasaros stovyklėlė tiems ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie neturi, kas jais rūpinasi vasaros laikotarpiu, kai uždaromi darželiai, o tėvai dirba.
     Veikla turininga, orientuota į vaikų poreikius. Vyksta:  pažintinės ekskursijos, konkursai, sportiniai žaidimai, įvairūs meniniai projektai, šventės.

Veikla lauke

   

Žaidimai viduniame kiemelyje

 
   

Veikla grupėje

   

Kelionė į Mini Zoo

   

Kelionė į Vinetu kaimą

   

Kelionė į Ventės ragą

Apibendrinimas:

 • Vaikai buvo  saugūs, prižiūrimi kompetentingų pedagogų;
 • Atsižvelgiant į šiandieninę socialinę ir ekonominę šalies padėtį, tai ypač naudinga ir  nemokama paslauga;
 • Modelio veikla turininga, informatyvi, kūrybinga ir orientuota į vaiko ugdymo(si) kryptį;
 • Veikla rėmėsi prieinamumo (visiems socialiniams sluoksniams), rūpinimosi vienas kitu (turės galimybę bendrauti su vyresniais šeimos vaikais), tarpusavio ryšio, visuomeniškumo (įtraukiamas mikrorajono jaunimas, gyventojai) principais.
 • Atsižvelgiant į tai, galime teigti, kad Modelis „Vasara be rūpesčių“ pilnai įgyvendino tikslą, atliepiantį tėvų lūkesčius. 

„ĮVEIKIME KARTU“

Projekto tikslas

Padėti vaikams pažinti ir suprasti savo ir kitų jausmus, bei išsiugdyti elgesio, emocinių ir socialinių sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant  vaikų ir suaugusiųjų emocinės ir psichikos sveikatos gerovės.

Uždaviniai

 • Padėti vaikams atpažinti  suprasti savo ir kitų jausmus, elgesį ir apie juos kalbėti.
 • Mokyti vaikus įveikti kasdieninius sunkumus: mąstymo ir elgesio keitimas.
 • Akcijų metu, išreikšti savo jausmus sau bei kitiems priimtinais būdais ir taip pasijausti geriau.
 • Bendradarbiaujant su šeimomis surengti foto nuotraukų parodą.

Projekto komanda:

 • Rasa Stasytienė;
 • Irena Remėnienė;
 • Ingrida Peteraitienė;
 • Žydronė Aleničevienė;
 • Daiva Bačiulienė;
 • Diana Kiltinavičienė.
 

              „MAŽAS MŪSŲ RATELIS“

Projekto tikslas:

Stiprinti ryšį su šeima, atskleidžiant, jog lietuvių liaudies kūryba – įdomi, graži, savita ir  džiuginanti veikla, kurią galima pasitelkti ugdant ankstyvojo amžiaus vaikus.

Uždaviniai:

 • Muzikos pagalba stiprinti buvimo kartu malonumą;
 • Pasimokyti lietuvių liaudies žaidinimų, lopšinių, dainelių, ratelių;
 • Žadinti tėvų norą būti pagalbininkais organizuojant ugdomąsias veiklas lopšelyje.

Projekto komanda:
Nelė Damanskienė
Jovita Kmitienė
Danutė ZabėlienėInformacija atnaujinta 2022-02-23