Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT - 99119 Šilutė
Tel. (844162163)
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės darželis-lopšelis Žvaigždutė

Paieška

Ikimokyklinis ugdymas

♦ Lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 1,5  iki 5 metų.
♦ Ikimokyklinis ugdymas yra skirstomas į ankstyvąjį amžių nuo 1,5 iki 3 m. ir ikimokyklinį amžių nuo 3 m. iki 5 m.
♦ Ikimokyklinio ugdymo grupės formuojamos iš to paties amžiaus vaikų, esant poreikiui formuojamos iš mišraus amžiaus vaikų nuo 3 m. iki 5 m.
♦ Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Šilutė lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo programą “Vaikystės laipteliai”.
♦ Ikimokyklinį vaikų ugdymą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.
♦ Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas.
♦ Ugdymo turinys įgyvendinamas visų vaiko buvimo grupėje metu: bendraujant, žaidžiant, dalyvaujant auklėtojo organizuotoje ugdomojoje veikloje, jam valgant, ruošiantis ilsėtis.
♦ Ugdymo turinys ikimokykliniame amžiuje modeliuojamas pagal  kompetencijas: sveikatos stiprinimo kompetencija, socialinė kompetencija, komunikavimo kompetencija, pažinimo kompetencija ir meninė kompetencija.
♦ Mokesčio tvarką nustato švietimo įstaigos steigėjas – Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T1-2268 „Dėl užmokesčio dydžio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo“.
♦ Darbo trukmę nustato švietimo įstaigos steigėjas – Šilutės miesto savivaldybės taryba. Lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ ikimokyklinių ugdymo grupių veiklos trukmė ‒ 10.30 val.  Grupių darbo laikas nuo 7.00 val. iki 17.30 val.
♦ Vaiko priėmimas į grupę įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio) ugdymo sutartimi.Informacija atnaujinta 2018-04-12
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 190687627, adresas: V. Kudirkos g. 20, Šilutė, LT–99119, telefonas/faksas: 8 441 62163, el. paštas: info@zvaigzdeta.lt