Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga Meniu

Ikimokyklinis ugdymas

♦ Lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 1 iki 5 metų;
♦ Ikimokyklinis ugdymas yra skirstomas į ankstyvąjį amžių nuo 1 iki 3 metų ir ikimokyklinį amžių nuo 3 iki 5 metų;
♦ Ikimokyklinio ugdymo grupės formuojamos iš to paties amžiaus vaikų, esant poreikiui formuojamos iš mišraus amžiaus vaikų nuo 3 iki 5 metų;
♦ Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės laipteliai“;
♦ Ikimokyklinį vaikų ugdymą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo mokytojai;
♦ Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas;
♦ Ugdymo turinys įgyvendinamas visų vaiko buvimo grupėje metu: bendraujant, žaidžiant, dalyvaujant auklėtojo organizuotoje ugdomojoje veikloje, jam valgant, ruošiantis ilsėtis;
♦ Ugdymo turinys ikimokykliniame amžiuje modeliuojamas pagal kompetencijas: sveikatos stiprinimo, socialinė, komunikavimo, pažinimo ir meninė;
♦ Mokesčio tvarką nustato švietimo įstaigos steigėjas – Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-174 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
♦ Darbo trukmę nustato švietimo įstaigos steigėjas-Šilutės miesto savivaldybės taryba. Lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ ikimokyklinių ugdymo grupių veiklos trukmė-10.30 val. Grupių darbo laikas nuo 7.00 val. iki 17.30 val.
♦ Vaiko priėmimas į grupę įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio) ugdymo sutartimi.

 Informacija atnaujinta 2023-10-23