Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga Meniu

Komisijos ir darbo grupės

  

 

LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO TARYBA:

Pirmininkė - Ingrida Peteraitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

• Alma Prišmantienė, auklėtojo padėjėja.

• Diana Kiltinavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

 

LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė - Reda Jakienė, pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

• Rasa Stasytienė, socialinė pedagogė;

• Žydronė Aleničevienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

• Ingrida Peteraitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė - Reda Jakienė direktoriaus pavaduotija ugdymui;

Nariai:

• Violeta Radionovienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

• Diana Kiltinavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

• Rasa Stasytienė, socialinė pedgogė. 

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA

Pirmininkė - Ramunė Šmitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

• Rasa Stasytienė, socialinė pedagogė;

 

INVENTORIZACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Angelina Sadauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

• Kristina Ivanova, auklėtojo padėjėja;

• Nijolė Butkuvienė, auklėtojo padėjėja;

• Diana Kiltinavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

• Sofija Sendienė, maitinimo organizatorė.

 

ILGALAIKIO TURTO NURAŠYMO KOMISIJA

Pirmininkė – Angelina Sadauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

• Kristina Ivanova, auklėtojo padėjėja;

• Nijolė Butkuvienė, auklėtojo padėjėja;

• Diana Kiltinavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

• Sofija Sendienė, maitinimo organizatorė.

 

DARBO GRUPĖ STRATEGINIAM IR ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANUI PAREGTI

Pirmininkė – Alicija Odinbergienė. direktorė; 

Nariai:

• Reda Jakienė, pavaduotoja ugdymui;

• Jūratė Viržintienė, buhalterė;

• Diana Astrauskienė, ūkvedė;

• Sofija Sendienė, maitinimo organizatorė;

• Nėlia Damanskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

• Indrė Diksienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.Informacija atnaujinta 2024-01-11