Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT - 99119 Šilutė
Tel. (844162163)
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės darželis-lopšelis Žvaigždutė

Paieška

Komisijos ir darbo grupės

  LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO TARYBA: 
Pirmininkė - Ingrida Peteraitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Nariai:
•  Diana Kiltinavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
•  Alma Prišmantienė, auklėtojos padėjėja. 

LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Pirmininkė - Reda Jakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai:
• Rasa Stasytienė, socialinė pedagogė;
• Kristina Stonytė-Bidvienė, logopedė;
• Žydronė Aleničevienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
• Ingrida Peteraitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
Pirmininkė - Stasė Viršilienė, direktorė;
Nariai:
• Vida Nemanienė, Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vyriausioji specialistė;
• Reda Jakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
• Violeta Radionovienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
• Danutė Zabėlienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
• Jovita Kmitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA
Pirmininkė - Ramunė Šmitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Nariai:
• Rasa Stasytienė, socialinė pedagogė;
• Stanislava Normantienė, auklėtojos padėjėja.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA
Pirmininkė - Stasė Viršilienė, direktorė;
Nariai:
• Diana Astrauskienė, ūkvedė;
 

 INVENTORIZACIJOS KOMISIJA
Pirmininkė – Rasa Stasytienė, socialinė pedagogė;
Nariai:
• Nijolė Butkuvienė, auklėtojos padėjėja;
• Rasa Junkarienė, virėja;
Diana Kiltinavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 

ILGALAIKIO TURTO NURAŠYMO KOMISIJA

Pirmininkė – Rasa Stasytienė, socialinė pedagogė;
Nariai:
• Edita Gudleikienė, auklėtojos padėjėja;
• Rasa Junkarienė, virėja;
Jovita Kmitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ
Pirmininkė –
Žydronė Aleničevienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Nariai:
• Daiva Bačiulienė,
priešmokyklinio mokytoja;
Nėlia Damanskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
• Rasa Stasytienė, socialinė pedagogė;
Violeta Radionovienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
• Ramunė Šmitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 

 

      

  Informacija atnaujinta 2020-10-19
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 190687627, adresas: V. Kudirkos g. 20, Šilutė, LT–99119, telefonas/faksas: 8 441 62163, el. paštas: info@zvaigzdeta.lt