Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga Meniu

Administracija

 

DIREKTORĖ
ALICIJA ODINBERGIENĖ 
Tel. +370 441 62 163, el. paštas alicija.odinbergiene@zvaigzdeta.lt

  

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI
REDA JAKIENĖ

Tel. +370 441 62 163, el. paštas r.j@zvaigzdeta.lt

Išsilavinimas
1985–1988 m. Klaipėdos A.Venclovos pedagoginė mokykla, įgyta ikimokyklinių įstaigų auklėtojos specialybė.
2001–2005 m. Klaipėdos kolegija, baigta edukologijos krypties pradinio ugdymo pedagogikos studijų programa. Įgyta mokytojos profesinė kvalifikacija.

Darbo patirtis
1988–1993 m. Šilutės lopšelio-darželio „Saulutė“, auklėtoja.
1993–2005 m. Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė, auklėtoja-piešimo mokytoja.
2005–2017 m. Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė", priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
Nuo 2017 m. rugpjūčio 4 d. Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Kvalifikacija
1995 m. vasario 29 d. įgyta vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
2006 m. lapkričio 4 d. įgyta auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija.
2006 m. lapkričio 17 d. įgyta priešmokyklinio ugdymo pedagogės kvalifikacinė kategorija.

ŪKVEDĖ
DIANA ASTRAUSKIENĖ

Tel.+370 441 62 163, el. paštas d.a@zvaigzdeta.lt

Išsilavinimas
1998 m. Klaipėdos buhalterinės apskaitos technikumas, įgyta buhalterės specialybė.

Darbo patirtis
2003-2011 m. Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ raštvedė, kasininkė.
Nuo 2011 m. kovo 1 d. Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ūkvedė.

VYR. BUHALTERĖ
JŪRATĖ VIRŽINTIENĖ

Tel. +370 441 62 163;
El. paštas: j.v@zvaigzdeta.lt

JIšsilavinimas
1989 m. Klaipėdos apskaitos technikumas, įgyta buhalterės specialybė.

Darbo patirtis
1989–1992 m. Lietuvos taupomasis bankas, apskaitininkė.
1995–1999 m. Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ sekretorė, kasininkė.
Nuo 1999 m. Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ buhalterė.

RAŠTVEDĖ 
SIMONA BINTAKIES

Tel. +370 441 62 163, el. paštas info@zvaigzdeta.lt  

 

Išsilavinimas:
1997–2003 m. Šilutės meno mokyka, pagrindinis muzikinio ugdymo kursas, pagrindinis instrumentas smuikas.
1998–2006 m. Šilutės Vydūno gimnazija, įgytas vidurinis išsilavinimas.
2009–2010 m. Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras, įgyta administracijos darbuotojos kvalifikacija.
2008–2012 m. Klaipėdos verslo aukštoji mokykla, įgytas vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vadybininkės kvalifikacija.

Darbo patirtis:
2006–2008 m. gyveno, dirbo Vokietijoje.
Nuo 2011 m. kovo 1 d.  Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“, raštvedė.



Informacija atnaujinta 2024-02-26