Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga Meniu

Administracija

 DIREKTORĖ
STASĖ VIRŠILIENĖ

Tel. (8 441) 62 163;
El. paštas: s.v@zvaigzdeta.lt


Išsilavinimas
1968 – 1972 m. Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla, įgyta vaikų darželio auklėtojo specialybė.
1983 – 1986 m. Šiaulių K. Preikšos pedagoginis institutas, įgyta ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybė, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija.
2000 – 2002 m. Klaipėdos Universitetas, edukologijos magistratūros studijų programa. Įgytas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Darbo patirtis
1973 – 1974 m. Šilutės lopšelis – darželis „Žvaigždutė“, muzikos vadovas.
1974 – 1978 m. Šilutės lopšelis – darželis „Žvaigždutė“, auklėtojas.
1978 – 1982 m. Šilutės lopšelis – darželis „Žvaigždutė“, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Nuo 1982 m. spalio 1 d. Šilutės lopšelis – darželis „Žvaigždutė“, direktorius.

Kvalifikacija
1996-09-30 įgyta antroji vadybinė kvalifikacinė kategorija.
2008-12-08 įgyta pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI
REDA JAKIENĖ

Tel. (8 441) 62 163;
El. paštas: r.j@zvaigzdeta.lt

Išsilavinimas
1985-1988 m. Klaipėdos A.Venclovos pedagoginė mokykla, įgyta ikimokyklinių įstaigų auklėtojo specialybė.
2001-2005 m. Klaipėdos kolegija, baigta edukologijos krypties pradinio ugdymo pedagogikos studijų programa. Įgyta mokytojo profesinė kvalifikacija.

Darbo patirtis
1988-1993 m. Šilutės lopšelis-darželis „Saulutė“, auklėtojas.
1993-2005 m. Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė, auklėtojas-piešimo mokytojas.
2005-2017 m. Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė", priešmokyklinio ugdymo pedagogas.
Nuo 2017 m. rugpjūčio 4 d.  Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Kvalifikacija
1995-02-29 įgyta vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija.
2006-11- 4 įgyta auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
2006-11-17 įgyta priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacinė kategorija.

ŪKVEDĖ
DIANA ASTRAUSKIENĖ

Tel. (8 441) 62 163;
El. paštas: d.a@zvaigzdeta.lt

Išsilavinimas
1998 m. Klaipėdos buhalterinės apskaitos technikumas, įgyta buhalterio specialybė.

Darbo patirtis
2003 m. Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“, raštvedys, kasininkas.
Nuo 2011 m. Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“, ūkvedys.

VYR. BUHALTERĖ
JŪRATĖ VIRŽINTIENĖ

Tel. (8 441) 62 163;
El. paštas: j.v@zvaigzdeta.lt

JIšsilavinimas
1989 m. Klaipėdos apskaitos technikumas, įgyta buhalterio specialybė.

Darbo patirtis
1989 – 1992 m. Lietuvos taupomasis bankas, apskaitininkas.
1995 - 1999 m. Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“, sekretorius, kasininkas.
Nuo 1999 m. Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“, buhalteris.

RAŠTVEDĖ 
SIMONA BINTAKIES

Tel. (8 441) 62 163;
El. paštas: info@zvaigzdeta.lt

 

Išsilavinimas:
2003 m. –  Šilutės meno mokyka, pagrindinis muzikinio ugdymo kursas, pagrindinis instrumentas smuikas.
2006 m. –  Šilutės Vydūno gimnazija, įgytas vidurinis išsilavinimas.
2010 m. –  Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras, įgyta administracijos darbuotojo kvalifikacija.
2012 m. –  Klaipėdos verslo aukštoji mokykla, įgytas vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vadybininko kvalifikacija.

Darbo patirtis:
2006 - 2008 m. –  gyveno Vokietijoje.
Nuo 2011 m. kovo 1 d.  Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“, raštvedė.Informacija atnaujinta 2020-10-29