Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga

Mokamos paslaugos

Papildomas ugdymas organizuojamas vadovaujantis lopšelio-darželio nuostatais, atsižvelgiant į vaikų poreikius bei ugdytinių tėvelių pageidavimus. Šį ugdymą vykdo pedagogai, dirbantys pagal verslo liudijimą, sudarius su įstaigą sutartį. Už paslaugas tėvai moka į nurodytą paslaugų tiekėjų sąskaitą.

PAPILDOMO UGDYMO TIKSLAI:

·  Tenkinti saviraiškos poreikius pasirinktos krypties veiklose, plėtoti vaiko estetinį, meninį jautrumą, ugdyti gebėjimą išreikšti savo patirtį taikant įvairius meninės raiškos būdus;

·  Žadinti vaiko poreikį pažinti aplinkinį pasaulį, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus;

·  Sudaryti sąlygas vystyti savo gebėjimus talentingiems vaikam

PEDAGOGAI ORGANIZUOJANTYS PAPILDOMO UGDYMO VEIKLAS PRIVALO:

·    Užtikrinti ugdomų vaikų saugumą, geros kokybės ugdymą;

·    Padėti vaikams tenkinti jų saviraiškos bei saviugdos poreikius, plėtoti kultūrinius interesus;

·    Nuolat informuoti tėvus (vaiko globėjus) apie jų vaikų ugdymo(si) pasiekimus;

·    Vieną kartą metuose pristatyti lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ bendruomenei veiklos rezultatus;

LOPŠELYJE-DARŽELYJE “ŽVAIGŽDUTĖ” TEIKIAMOS MOKAMOS PASLAUGOS:

SPORTINIŲ ŠOKIŲ BŪRELIO UŽSIĖMIMAI

Sportinių šokių vadovai – Lina ir Donatas Blusiai. Tel. (8 -601) 90118

Užsiėmimų grafikas:

I.    16.15 – 17.00 val.

III. 16.15 – 17.00 val

  

  

 

 

 Informacija atnaujinta 2019-10-22