Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga Meniu

Informacija nemokamą maitinimą gaunantiems priešmokyklinukams

Gerbiami tėveliai,

 

Informuojame, kad nemokamą maitinimą gaunantys vaikai už einamo mėnesio nelankytas dėl ligos dienas gali gauti maisto davinį.

 

Maisto davinys išduodamas:

1. Vaikas dėl ligos nelankė darželio (išskyrus kai vaikas gydomas ligoninėje);

2. Vienas iš tėvų grupėje užpildo prašymą dėl davinio gavimo;

3. Vadovaujantis tėvų pateiktu prašymu rašomas įsakymas dėl davimo išdavimo;

4. Davinys išduodamas tik už einamo mėnesio nelankytas dienas, du kartu per mėnesį.

 

Kiti atvejai aprašyti žemiau pateiktame išraše iš Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos.

 

              10. Mokiniams, turintiems teisę gauti nemokamą maitinimą, nemokamas maitinimas gali būti teikiamas maisto daviniais:

              10.1. vadovaujantis Darželio direktoriaus įsakymu, mokiniui neatvykus į darželį dėl ligos (išskyrus gydymąsi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje) ir pateikus darželyje vieno iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų prašymą dėl maisto davinių skyrimo;

              10.2. Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu:

              10.2.1. kai darželyje sustabdomas vaikų maitinimo paslaugos teikimas;

              10.2.2.kai mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai) turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu ir dėl to mokinys nelanko ugdymo įstaigos; 

              10.2.3. kai vaikui yra skirtas mokymas namuose.

              10.2.4. paskelbus grupėje karantiną, maitinimo organizatorius surenka duomenis apie 3 dienas prieš tai įstaigą lankiusius vaikus ir priimamas sprendimas dalinti maisto davinius,.

              10.2.5. Sudaromas ir patvirtinimas įsakymu maisto davinius gaunančių vaikų sąrašas.

              10.2.6. Informuojami tėvai dėl maisto davinių pasiėmimo laiko ir vietos.

              10.2.7. Už maisto davinių dalinimą atsakingas maitinimo organizatorius.

              10.2.8. Maisto daviniai dalinami tik už einamą mėnesį, du kartus.

              10.2.9. kai mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programas, pagal tuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, turi priverstinai izoliuotis.

              11. Nemokamas maitinimas poilsio, švenčių ir atostogų dienomis per mokslo metus darželio mokiniams neteikiamas.

 

 

Su Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ teisės aktais galite susipažinti mūsų internetinėje svetainėje www.zvaigzdeta.ltInformacija atnaujinta 2022-09-27
« Atgal