Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT - 99119 Šilutė
Tel. (844162163)
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės darželis-lopšelis Žvaigždutė

Paieška

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

2020-03-17

                                                             LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

                     DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PATVIRTINIMO

2020 m. kovo 16 d. Nr. V-372 Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207

„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.3 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d. pasitarimo protokolo Nr. 12 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ 1.3 papunkčiu:

              T v i r t i n u Rekomendacijas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (pridedama).

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                    Algirdas Monkevičius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Rekomendacijos .pdf

Aktyvi NŠA puslapio rubrika nuotolinis:https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos

« Atgal
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 190687627, adresas: V. Kudirkos g. 20, Šilutė, LT–99119, telefonas/faksas: 8 441 62163, el. paštas: info@zvaigzdeta.lt