Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga Meniu

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

                                                             LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

                     DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PATVIRTINIMO

2020 m. kovo 16 d. Nr. V-372 Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207

„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.3 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d. pasitarimo protokolo Nr. 12 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ 1.3 papunkčiu:

              T v i r t i n u Rekomendacijas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (pridedama).

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                    Algirdas Monkevičius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Rekomendacijos .pdf

Aktyvi NŠA puslapio rubrika nuotolinis:https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienosInformacija atnaujinta 2020-03-17
« Atgal