Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT - 99119 Šilutė
Tel. (844162163)
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės darželis-lopšelis Žvaigždutė

Paieška

Dėmesio

2019-12-31

 

         Gerbemi Tėveliai, informuiojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. Vadovaudamasi Šilutės rajono savivaldybės Tarybos 2019-11-28 sprendimu Nr. T1-175 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo“: keičiasi:

        1.Nustatomas mokestis už vaiko maitinimą kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną:

ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 valandų arba 12 valandų:

lopšelio grupėse – 1,80 Eur;
darželio grupėse – 1,97 Eur;

priešmokyklinio ugdymo grupėse –1,97 Eur;

           2. ugdymo aplinkos išlaikymui ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams, nepriklausomai nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus – 0,40 Eur;

2.1. vasaros laikotarpiu (ikimokyklinio amžiaus vaikams nuo liepos 1 d. iki  rugpjūčio 31 d., priešmokyklinio amžiaus vaikams nuo birželio 1 d. iki  rugpjūčio 31 d.) už įstaigos lankymą – 1 Eur.

           3. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai) turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia ugdymo įstaigoje, arba atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas ugdymo įstaigoje praleidžia ne daugiau kaip 4 val. per dieną.

            Informuoju, kad Vadovaudamasi Šilutės rajono savivaldybės Tarybos 2019-12-19 sprendimu Nr. T1-198 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės Švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo“ 6.3. Punktu, 4 val. lankymą įstaigoje, nukreipia tik savivaldybė.

            Taip pat primename, kad užmokestį už vaikų maitinimą reikia sumokėti savo pasirinktu mokėjimu būdu iki einamojo mėnesio 10 d.

 

Sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

(Įkialiami priedai: 2019-12-31 sprendimas, 2019-12-31 aprašas)

 

Pagarbiai,

Direktorė

« Atgal
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 190687627, adresas: V. Kudirkos g. 20, Šilutė, LT–99119, telefonas/faksas: 8 441 62163, el. paštas: info@zvaigzdeta.lt