Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga Meniu

SPRENDIMAS

 

Šilutės rajono savivaldybės taryba

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO

2019 m. lapkričio 28 d. Nr. T1-175

Šilutė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 1 dalimi, Šilutės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti mokestį už vaiko maitinimą:

1.1. ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 arba 12 valandų:

1.1.1. lopšelio grupėse – 1,80 Eur;

1.1.2. darželio grupėse – 1,97 Eur;

1.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse –1,97 Eur;

1.2. ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 24 valandas:

1.2.1. specialiojo ugdymo grupėse – 2,32 Eur;

1.3. mokestį už vaiko maitinimą mokėti tik už lankytas dienas.

2. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai) turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia ugdymo įstaigoje, arba atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas ugdymo įstaigoje praleidžia ne daugiau kaip 4 val. per dieną.

3. Nustatyti dienos mokestį:

3.1. ugdymo aplinkos išlaikymui ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams, nepriklausomai nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus – 0,40 Eur;

3.2. vasaros laikotarpiu (ikimokyklinio amžiaus vaikams nuo liepos 1 d. iki  rugpjūčio 31 d., priešmokyklinio amžiaus vaikams nuo birželio 1 d. iki  rugpjūčio 31 d.) už įstaigos lankymą – 1 Eur.

4. Pripažinti netekusiu galios Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1-2268  „Dėl užmokesčio dydžio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo“.

5. Sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

 

                                 

Savivaldybės meras                                                                                                Vytautas Laurinaitis

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Dainora Butvydienė

2019-11-12Informacija atnaujinta 2019-12-31
« Atgal