Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga Meniu

Informacija tėvams dėl vaiko brandumo mokytis

INFORMACIJA DĖL VAIKO BRANDUMO MOKYTIS

PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO

TVARKOS PSICHOLOGINĖJE-PEDAGOGINĖJE TARNYBOJE 2018 METAIS

Nuo 2016 m. rugsėjo 2 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nauja redakcija (2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-751).

Vaiko brandumo įvertinamą atlieka Šilutės miesto švietimo pagalbos tarnyba (ŠPT).

Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, kreipiasi į ŠPT, pateikia prašymą.

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga parengia šiuos dokumentus: ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją, jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta auklėtojo ir mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais.

Dokumentus tėvai gali pateikti darbo dienomis  (pirmadienis-ketvirtadienis – 8.00-12.00, 13.00-16.00; penktadienis – 8.00-12.00, 13.00-15.00).

Informacija teikiama:  www.sptsilute.lt 

Atkreipiame dėmesį, kad:

  1. Vaiką įvertinimui į tarnybą gali atvesti tik tėvai (globėjai).
  2. Įvertinimo metu vaikui turi būti ne mažiau kaip 4 metai ir 9 mėnesiai.
  3. Vaikas į tarnybą turi atvykti sveikas, pailsėjęs, paruoštas įvertinimui (tėvai turėtų paaiškinti vaikui, kad eis pasitarti su specialistu dėl galimybės ankščiau pradėti mokintis).
  4. Įvertinimo metu vaikas turi pasilikti kabinete be tėvų (prašome tėvų iš anksto paaiškinti vaikui, kad jis turės bendrauti su psichologu, atlikti įvairias užduotis, o tėvai jo lauks koridoriuje).
  5. Po vaiko įvertinimo, kitos konsultacijos metu psichologas pristato tėvams vaiko įvertinimo rezultatus ir teikia rekomendacijas.
  6. Iškilus neaiškumams, vaiko brandumą papildomai įvertina tarnybos logopedas ir/ar specialusis pedagogas. Įvertinimo rezultatai aptariami psichologų metodiniame pasitarime.
  7. Vaiko įvertinimas neatliekamas, jeigu įvertinimo dieną jis nesveikuoja, arba labai sunkiai atsiskiria nuo tėvų.
  8. Paankstintas priešmokyklinis ir mokyklinis ugdymas nerekomenduojamas vaikams, turintiems sveikatos, kalbos, motorikos, kitų raidos bei elgesio ir emocijų sutrikimų/sunkumų.
  9. Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas rekomenduojamas tik tuomet, kai vaikas tiek savo pažintine, tiek socialine, tiek emocine branda lenkia bendraamžius (penkiametis vaikas yra brandus ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, šešiametis vaikas yra brandus ugdytis pagal pradinio ugdymo programą).
  10. Vaiko brandumo įvertinimas tais pačiais metais nekartojamas.


Informacija atnaujinta 2018-04-12
« Atgal