Korupcijos prevencija


Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo grupė.

Grupės pirmininkė auklėtoja Ramunė Šmitienė;

Nariai:

Socialinė pedagogė Rasa Stasytienė;

Korupcijos prevencijos programa 2024-2026 metams.pdf