Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga Meniu

Pieno programa

PROGRAMA „PIENAS VAIKAMS“

Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa „Pienas vaikams‟ Lietuvoje taikoma nuo 2004 metų. Paramos „Pienas vaikams“ lėšos skiriamos vaikams, reguliariai lankantiems švietimo įstaigas mokymosi laikotarpiu, visai kainai arba jos daliai kompensuoti. Vaikai papildomai skanauja pieno produktus nemokamai. Parama neskiriama birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

Šilutės lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė" programoje ,,Pienas vaikams" dalyvauja nuo 2011 m. Dalyvavimas šioje programoje mums suteikia galimybę dažniau vartoti  pieno produktus, svarbius gerai ir subalansuotai mitybai.

Programos „Pienas vaikams“ tikslai:

1. pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno gaminių vartojimo įpročius; 

2. skatinti pieno gaminių vartojimą vidaus rinkoje; 

3. sumažinti disbalansą pieno gaminių rinkoje.

Programa „Pienas vaikams“  finansuojama iš dviejų šaltinių:

1. Europos žemės ūkio garantijų fondas (ES parama); 

2. Lietuvos Respublikos valstybės lėšos (nacionalinė parama). Ji skirta kompensuoti pieno gaminių vienos porcijos didžiausios pardavimo kainos daliai, neremiamai ES lėšomis. Parama teikiama už vaikams pateiktus remiamus pieno gaminius, kurie atitinka ekologinei žemės ūkio ir maisto produktų gamybai keliamus teisės aktų reikalavimus.

Pieno gaminių, tiektinų pagal programą "Pienas vaikams" asortimentas:

Eil.

Nr.

Gaminys

Gaminio porcijos dydis vaikui

1.

 Termiškai apdorotas pienas

150 ml

2.

 Pagardintas ar nepagardintas jogurtas

125 gr

3.

 Plėšomos sūrio lazdelės

40 gr

Lėšos, gautos už sunaudotus pieno produktus, skiriamos: 

1. vaikų mitybai gerinti; 

2. kitoms įstaigos reikmėms.

 

 Informacija atnaujinta 2019-10-04