Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT - 99119 Šilutė
Tel. (844162163)
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės darželis-lopšelis Žvaigždutė

Paieška

Edukacinė aplinka

Šilutės lopšelyje - darželyje "Žvaigždutė" nuolat tobulinamos vaikams ugdymo (si) sąlygos. Didelis dėmesys skiriamas ir darbuotojams. 2006 - 2010 metais atlikti įstaigoje remontai: pakeisti įstaigos langai, grindys, darbuotojams įrengti  kabinetai, nupirkti nauji baldai,  kompiuterinė įranga. Ugdytiniai aprūpinti šiuolaikiškomis ugdymo  priemonėmis, įrengtas socialinio pedagogo ir logopedo kabinetas, muzikos, sporto salės, žaidimų kambarys. Įstaiga dalyvauja programoje „Ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo2007-2012 m. plėtra“.2010 metais atliktas visų grupių sanitarinių mazgų kapitalinis remontas. 2015 - 2017 metais pabaigta įstaigos renovacija: apšiltintas pastatas, suremontuotos grupės, lauko žaidimo aikštelės, nupirkti baldai.

Vaikai susipažįsta su kompiuterine įranga   „Mokam būti mes ožiukai ir meškiukai ir kiškiukai, bet smagiausia visada dainorėliams su daina“... Lopšelio vaikai, auklėtoja D. Zabėlienė

"Mokam būti mes ožiukai ir meškiukai ir kiškiukai, bet smagiausia visada dainorėliams su daina"... Lopšelio vaikai ir auklėtoja D. Zabėlienė.

   Vaikai susipažįsta su kompiuterine įranga.

Įdomu stebėti save ekrane... ( Filmo“Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ pristatymas)

 

„Esame mes išmintingi, muzikalūs ir madingi. Svarbūs mūsų reikalai – greitai būsim mokiniai“... Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ž. Aleničevienė N.Damanskienė

Įdomu stebėti save ekrane... ( Filmo“Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ pristatymas).   „Esame mes išmintingi, muzikalūs ir madingi. Svarbūs mūsų reikalai – greitai būsim mokiniai“... Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ž. Aleničevienė N.Damanskienė.

Daug įdomaus sužinome interaktyvios lentos pagalba.

 

Mokomės filmuoti...

Daug įdomaus sužinome interaktyvios lentos pagalba.   Mokomės filmuoti...

„Bitučių“ grupės vaikai.

 

„Ir daržely ir namie „kodėlčiukais“ mus vadina“... Auklėtoja I. Remėnienė, padėjėja O. Stonienė

„Bitučių“ grupės vaikai.   „Ir daržely ir namie „kodėlčiukais“ mus vadina“... Auklėtoja I. Remėnienė, padėjėja O. Stonienė.

Susipažinti su lietuvių tautos etnine kultūra ir tradicijomis, padeda seklyčios aplinka

 

Priešmokyklinukai kuria  pasaką...

Susipažinti su lietuvių tautos etnine kultūra ir tradicijomis, padeda seklyčios aplinka.   Priešmokyklinukai kuria  pasaką...

Mažieji šokėjėliai su muzikos vadove Lina Bendikiene ir auklėtoja Irena Remėniene

 

 Fizinis aktyvumas, žaidimų džiaugsmas – viena svarbiausių fizinio ir dvasinio brendimo sąlygų. Priešmokyklinukai ir jų auklėtoja Ž. Aleničevienė

Mažieji šokėjėliai su muzikos vadove Lina Bendikiene ir auklėtoja Irena Remėniene.   Fizinis aktyvumas, žaidimų džiaugsmas – viena svarbiausių fizinio ir dvasinio brendimo sąlygų. Priešmokyklinukai ir jų auklėtoja Ž. Aleničevienė.

 

 

  2010 m.  atliktas visų prausyklų, tualetų kapitalinis remontas.

              E.Stankūnienė, bendrosios praktikos slaugytoja užtikrina, kad  L/d. „Žvaigždutė“ būtų vykdomos „Gerosios Higienos praktikos taisyklės“

                              Sveikatos priežiūros specialistė

 

Maisto  sandėlininkė R. Baužienė

   Įrengtas socialinio pedagogo ir logopedo kabinetas

 

 

                                 Socialinė pedagogė R.Stasytienė  

        

Virėjos: R. Junkarienė,  R. Jucienė, V. Oželienė

            

   

 

 

.Informacija atnaujinta 2019-06-20
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 190687627, adresas: V. Kudirkos g. 20, Šilutė, LT–99119, telefonas/faksas: 8 441 62163, el. paštas: info@zvaigzdeta.lt