Aptarnaujantis personalas

Aptarnaujančio personalo darbuotojai

EIL.
NR.
VARDAS
PAVARDĖ
IŠSILAVINIMAS, KVALIFIKACIJAPAREIGOSPAREIGYBIŲ
APRAŠYMAS
1.Diana Astrauskienė
Aukštesnysis
Ūkvedė
Pareigybė.pdf
2.Jūratė Viržintienė
Aukštesnysis
Buhalterė
Pareigybė.pdf
3. Simona Bintakies
Aukštasis
Raštvedė
Pareigybė.pdf
4.Raimonda Baužienė
Aukštasis
Maitinimo organizatorė, mokytojo padėjėja
Pareigybė.pdfPareigybė.pdf
5. Nijolė Butkuvienė
Vidurinis
Auklėtojos padėjėja
Pareigybė.pdf
6.Edita Gudleikienė
Devynmetis
Teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūros darbininkė
Pareigybė.pdf
7.Rolanda Jurėnė
Profesinis
Mokytojo padėjėja
Pareigybė.pdf
8.Greta Žukauskaitė
Profesinis
Mokytojo padėjėja
Pareigybė.pdf
9.Raimonda Krivošejevaitė
Vidurinis
Auklėtojos padėjėja
Pareigybė.pdf
10.Rasa Mišeikienė
Vidurinis
Auklėtojos padėjėja
Pareigybė.pdf
11.Laura Žemgulytė
Profesinis
Auklėtojos padėjėja
Pareigybė.pdf
12.Alma Prišmantienė
Vidurinis
Auklėtojos padėjėja
Pareigybė.pdf
13.Ona StonienėProfesinis
Auklėtojos padėjėja
Pareigybė.pdf
14.Kristina Ivanova
Vidurinis
Auklėtojos padėjėja
Pareigybė.pdf
15.Loreta Mockienė
Profesinis
Skalbėja
Pareigybė.pdf
16.Rasa Junkarienė
Profesinis
Vyr. virėja
Pareigybė.pdf
17.Silvija Gečienė
Profesinis
Virėja
Pareigybė.pdf
18.Reda Jucienė
Profesinis
Virėja
Pareigybė.pdf
19.Nijolė Labaitienė
Aštuonmetis
Valytoja
Pareigybė.pdf
20.Sofija Sendienė
Aukštesnysis
Maitinimo organizatorėPareigybė.pdf
21.Inesa Vingienė
Profesinis
Auklėtojos padėjėja
Pareigybė.pdf
22.Jūratė Kisel
Vidurinis
Auklėtojos padėjėjaPareigybė.pdf
23.Viktorija Šiškutė
Vidurinis
Auklėtojos padėjėja
Pareigybė.pdf
24.Albinas Žvirlis
AukštesnysisTeritorijos, pastatų ir patalpų priežiūros darbininkas
Pareigybė.pdf
25.Inesa Stumbrienė
Profesinis
Teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūros darbininkas
Pareigybė.pdf


Atnaujinta: 2024-05-03