Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga

Nuostatai ir darbo tvarkos taisyklės

Šilutės  lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šilutės  lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ (toliau – Lopšelio-darželio) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Lopšelio-darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas,  teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

Nuostatai

Darbo tvarkos taisyklės  – tai darželio darbuotojų darbą reglamentuojantis dokumentas, kuris nustato darželio darbuotojų darbo tvarką.  

Lopšelio-darželio "Žvaigždutė" darbo tvarkos taisyklės

 Informacija atnaujinta 2019-03-22