Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT - 99119 Šilutė
Tel. (844162163)
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės darželis-lopšelis Žvaigždutė

Paieška

Nuostatai ir darbo tvarkos taisyklės

Šilutės  lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šilutės  lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ (toliau – Lopšelio-darželio) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Lopšelio-darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas,  teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

Nuostatai

Darbo tvarkos taisyklės  – tai darželio darbuotojų darbą reglamentuojantis dokumentas, kuris nustato darželio darbuotojų darbo tvarką.  

Lopšelio-darželio "Žvaigždutė" darbo tvarkos taisyklės

 Informacija atnaujinta 2019-03-22
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 190687627, adresas: V. Kudirkos g. 20, Šilutė, LT–99119, telefonas/faksas: 8 441 62163, el. paštas: info@zvaigzdeta.lt