Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga Meniu

Nuostatai ir darbo tvarkos taisyklės

Šilutės  lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šilutės  lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ (toliau – Lopšelio-darželio) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Lopšelio-darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas,  teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

Nuostatai

Darbo tvarkos taisyklės  – tai darželio darbuotojų darbą reglamentuojantis dokumentas, kuris nustato darželio darbuotojų darbo tvarką.  

Lopšelio-darželio "Žvaigždutė" darbo tvarkos taisyklės

Darbo apmokėjimo sistemos aprašas  (toliau – aprašas) reglamentuoja visų Lopšelio-darželio darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, detalizuoja pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, darbo užmokesčio apskaičiavimą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, atsiskaitymo su darbuotojais terminus, nustato darbuotojų kategorijas pagal pareigybes, nurodo kiekvienos pareigybės apmokėjimo formas ir darbo užmokesčio dydžius, papildomo apmokėjimo skyrimo pagrindus ir tvarką.

Darbo apmokėjimo sistemos aprašasInformacija atnaujinta 2024-03-18