2024 metai

Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ darbuotojų 2024 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis:

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

2024 m. I ketv.

2024 m. II ketv.

2024 m. III ketv.

2024 m. IV ketv.

Bendras

Etatų sk.

1.

Direktorius

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

1

2.

Pavaduotojas ugdymui

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

1

3.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

2039

 

 

 

 

14,245

4.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

2255

 

 

 

 

3,345

5.

Muzikos mokytoja

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

1

6.

Vyr. Buhalteris

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

1

7.

Ūkvedys  

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

1

8.

Maitinimo organizatorius

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

1

9.

Mokytojo padėjėjas

1391

 

 

 

 

2

10.

Raštvedė 

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

1

11.

Socialinė pedagogas

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

1

12.

Psichologas 

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

0,5

13.

Auklėtojos padėjėja

1436

 

 

 

 

11

14.

Vyr. virėjas, Virėjas

1517

 

 

 

 

3

15.

Valytoja

924

 

 

 

 

1,5

16.

Skalbėja

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

1

17. 

Teritorijos ir patalpų priežiūros darbininkas 

924

 

 

 

 

2

Atnaujinta: 2024-05-10