Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga Meniu

2016 metai

Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ darbuotojų 2016 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

2016 m. I ketv.

2016 m. II ketv.

2016 m. III ketv.

2016 m. IV ketv.

Bendras

1.

Direktorius

 1149

 1044

 1149

1143

1121

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 950

 950

986 981

967

3.

Darželio auklėtoja

628

 628

 628

629

628

4.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

 760

 760

760 761

761

5.

Muzikos mokytoja

 617

 617

 617

639

623

6.

Vyr. buhalteris

 639

 639

 639

639

639

7.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 568

 568

 568

568

568

8.

Bendrosios praktikos slaugytoja

 391

 391

 391

391

391

9.

Sandėlininkė

 193

195

 195

195

195

10.

Apskaitininkas

 208

 214

 234

234

223

11.

Raštvedys

199

 195

 195

195

196

12.

Auklėtojos padėjėja

 350

 350

 380

380

365

13.

Virėja

 350

 350

 380

380

365

14.

Valytoja

 350

 350

380 380

365

15.

Skalbėja

 350

 350

 380

380

365

16.

Naktinis sargas

499

 501

 520

992

628

17.

Pastatų ir įrengimų prižiūrėtojas

 350

 350

 380

380

365

18.

Pagalbinis darbininkas

 350

 350

 380

380

365

19.

Kiemsargis

 350

 350

 380

380

365

20.

Socialinė pedagogė

 618

618

 618

643

624Informacija atnaujinta 2018-04-04