Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT - 99119 Šilutė
Tel. (844162163)
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės darželis-lopšelis Žvaigždutė

Paieška

Darbo užmokestis

Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ darbuotojų 2020 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

2020 m. I ketv.

2020 m. II ketv.

2020 m. III ketv.

2020 m. IV ketv.

Bendras

Etatų sk.

1.

Direktorius

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1

3.

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

1025 1095 1100     14,49

4.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja,ikimokyklinio ugdymo mokytoja

1289 1321 1380     3

5.

Muzikos mokytoja

1051 1051 Neskelbiama     1,25

6.

Buhalteris

Neskelbiama Neskelbima Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1

7.

Ūkvedys

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1

8.

Maisto organizatorius

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 0,5

9.

Sandėlininkė

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 0,5

10.

Apskaitininkas

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 0,5

11.

Raštvedys

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 0,5

12.

Auklėtojos padėjėja

706 746 675     11

13.

Virėja

845 730 1028     3

14.

Valytoja

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1,75

15.

Skalbėja

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1

16.

Socialinė pedagogė,mokytojo padėjėja

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1/1

17.

Elektrikas

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 0,25

18.

Past.ir patalpų priež. darbininkas

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1,25

19.

Kiemsargis

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1

20.

Virtuvės pagalbinis darbininkas

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 0,5

Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ darbuotojų 2019 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

2019 m. I ketv.

2019 m. II ketv.

2019 m. III ketv.

2019 m. IV ketv.

Bendras

Etatų sk.

1.

Direktorius

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1

3.

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

1076 883 882 995 959 15,49

4.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja,ikimokyklinio ugdymo mokytoja

1309 1279 1217 1295 1275 2

5.

Muzikos mokytoja

1057 1048 840 883 957 1,25

6.

Buhalteris

Neskelbiama Neskelbima Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1

7.

Ūkvedys

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1

8.

Bendrosios praktikos slaugytoja/Maisto organizatorius

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1/0,5

9.

Sandėlininkė

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 0,5

10.

Apskaitininkas

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 0,5

11.

Raštvedys

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 0,5

12.

Auklėtojos padėjėja

619 605 571 597 598 11

13.

Virėja

747 702 515 686 662 3

14.

Valytoja

555 Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1,75

15.

Skalbėja

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1

16.

Socialinė pedagogė

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1

17.

Elektrikas

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 0,25

18.

Santechnikas,stalius

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1,25/1

19.

Kiemsargis

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1

20.

Virtuvės pagalbinis darbininkas

555 555 555 508 543 1

 

Darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr.1721 “Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo”18 p.).Dirbančiųjų etatai pateikiami 2017 m.lapkričio 30d. duomenimis.

 

Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ darbuotojų 2018 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

2018 m. I ketv.

2018 m. II ketv.

2018 m. III ketv.

2018 m. IV ketv.

Bendras

Etatų sk.

1.

Direktorius

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1

3.

Darželio auklėtoja

754,00 699 779 776 752 15,49

4.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

938 853 922 1019 933 2

5.

Muzikos mokytoja

650 660 712 725 686 1,25

6.

Buhalteris

Neskelbiama Neskelbima Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1

7.

Ūkvedys

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1

8.

Bendrosios praktikos slaugytoja/Maisto organizatorius

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1/0,5

9.

Sandėlininkė

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 0,5

10.

Apskaitininkas

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 0,5

11.

Raštvedys

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 0,5

12.

Auklėtojos padėjėja

422,00 435 448 479 446 11

13.

Virėja

481,00 497 515 603 524 3

14.

Valytoja

400,00 400 453 400 413 1,75

15.

Skalbėja

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1

16.

Socialinė pedagogė

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1

17.

Elektrikas

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 0,25

18.

Santechnikas,stalius

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1,25/1

19.

Kiemsargis

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama 1

20.

Virtuvės pagalbinis darbininkas

400,00 400 408 400 402 1

 

Darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr.1721 “Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo”18 p.).Dirbančiųjų etatai pateikiami 2017 m.lapkričio 30d. duomenimis.

 Informacija atnaujinta 2020-10-13
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 190687627, adresas: V. Kudirkos g. 20, Šilutė, LT–99119, telefonas/faksas: 8 441 62163, el. paštas: info@zvaigzdeta.lt