Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT - 99119 Šilutė
Tel. (844162163)
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės darželis-lopšelis Žvaigždutė

Paieška

Darbo užmokestis

Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ darbuotojų 2018 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

2018 m. I ketv.

2018 m. II ketv.

2018 m. III ketv.

2018 m. IV ketv.

Bendras

Etatų sk.

1.

Direktorius

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama     1

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama     1

3.

Darželio auklėtoja

754,00 699 779     15,49

4.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

938 853 922     2

5.

Muzikos mokytoja

650 660 712     1,25

6.

Buhalteris

Neskelbiama Neskelbima Neskelbiama     1

7.

Ūkvedys

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama     1

8.

Bendrosios praktikos slaugytoja/Maisto organizatorius

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama     1/0,5

9.

Sandėlininkė

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama     0,5

10.

Apskaitininkas

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama     0,5

11.

Raštvedys

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama     0,5

12.

Auklėtojos padėjėja

422,00 435 448     11

13.

Virėja

481,00 497 515     3

14.

Valytoja

400,00 400 453     1,75

15.

Skalbėja

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama     1

16.

Socialinė pedagogė

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama     1

17.

Elektrikas

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama     0,25

18.

Santechnikas,stalius

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama     1,25/1

19.

Kiemsargis

Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama     1

20.

Virtuvės pagalbinis darbininkas

400,00 400 408     1

 

Darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr.1721 “Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo”18 p.).Dirbančiųjų etatai pateikiami 2017 m.lapkričio 30d. duomenimis.

 Informacija atnaujinta 2018-10-17
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 190687627, adresas: V. Kudirkos g. 20, Šilutė, LT–99119, telefonas/faksas: 8 441 62163, el. paštas: info@zvaigzdeta.lt